Batteri til bil

SØNNAK Powerline

SØNNAK Superline

SØNNAK Standard

SØNNAK AGM Start-Stop

SØNNAK EFB Start-Stop

SØNNAK Maxxima

SØNNAK Powerlinesa770

Sønnak Powerline Carbon Boost 2.0-batteriet lades opptil to ganger raskere på grunn av Exides egenutviklede bruk av karbontilsetningsstoffer på de negative platene. Denne teknikken ble oppdaget under utviklingen av AGM- og EFB-seriene, og førte til forbedret ladeaksept og betydelig redusert ladetid. Powerline Carbon Boost 2.0 er designet for å tåle ekstrem temperatur, energikrevende elektrisk utstyr og intensiv bykjøring.

Fordeler 
›› Opplades opptil to ganger raskere enn andre standardbatterier
›› Den nyeste teknologien for økt robusthet og motstandskraft mot høye temperaturer
›› Oppdatert etikett på oversiden av batteriet – “CAUTION” – for å hindre at standardbatterier installeres i kjøretøy med Start-Stop-funksjon
›› 30 % ekstra starteffekt
›› Ideelt for velutstyrte kjøretøy med sterke motorer og store strømbehov
›› Perfekt for bykjøring og ekstreme værforhold
›› Utviklet etter erfaring med originalbatterier
›› Oppfyller samme krav som til originalbatterier
›› Bredt sortiment dekker ca 90% av bilparken

 

SØNNAK Superlinesb1100-1

Bilbatteri  Superline er ett bedre bil batteri fra Sønnak. Batteriet har 15% ekstra startkraft og er ett universalbatteri for normalt bruksomeråde. Bilbatteri  superline har ett  komplett sortiment som dekker så å si 100% av bilparken. Konstruksjonen er basert på erfaringer fra originalbatterier for bilindustrien.

3DX-gitter er hemmeligheten i hvert Sønnak bilbatteri, også superline sortimentet. Det forsterkede 3D-ruternettet binder den aktive massen til maskene, og det gir god elektrisk ytelse og ett bilbatteri med lang levetid.

 

SØNNAK Standardsc904

Sønnak sitt bilbatteri standard er ett prisgunstig alternative. Bilbatteri standard er perfekt til eldre biler med basisutstyr.

 

SØNNAK AGM Start-Stopsk950

Exide Technologies utviklet det første AGM bilbatteri  til Start-Stop-kjøretøy allerede i 2004, og vi har videreutviklet vår teknologi fortløpende siden den gang, og oppnådd betydelige forbedringer i både effektivitet og ytelse. Vi har investert store beløp i avanserte produksjonsanlegg og er en av verdens fremste leverandører av AGM batterier . Vi oppfyller bilprodusentenes strenge krav, noe som gjør at våre kvalitetsbatterier nyter stor tillit også på ettermarked.

Sønnak  AGM bilbatteri for Start-Stop-kjøretøy er laget av materialer og komponenter som gir den aller høyeste ytelse, inkludert høyporøse glassmatteseparatorer, avanserte bly/tinn-legeringer og unike kulladditiver i den aktive massen. Batteriene egner seg svært godt i biler med Start-Stop-system, eventuelt i kombinasjon med bremsekraftgjenvinning og andre intelligente drivstoffbesparende funksjoner

Fordeler
›› Svært høy lademottakelighet
›› 4 ganger så lang syklingslevetid som standardbatterier
›› Optimert for bruk i delvis ladet tilstand
›› Ideelle for store bile, SUV-er og biler med Start-Stop-funksjoner og energikrevende el-ytstyr
›› VRLA rekombinasjonsbatterier (ventilregulerte) gir høy sikkerhet og ingen fri syre
›› Konstruert med den aller nyeste teknologien – godkjent av bilprodusentene
›› Et begrenset antall batterityper dekker en stor del av bilparken
›› Lav selvutlading gir lang lagerholdbarhet

 

SØNNAK EFB Start-Stopsl752

Exide begynte å utvikle EFB bilbatterier på et tidlig tidspunkt og lanserte teknologien i 2008 som et alternativ til AGM-batterier for små og mellomstore biler med Start-Stop-system. Resultatet av denne utviklingen, kombinert med erfaringer og tilbakemeldinger fra ledende bilprodusenter, gjør at vår teknologi i dag anses som den mest avanserte i bransjen.

Den seneste generasjonen med EFB Start-Stop bilbatteri har betydelig høyere ytelse når det gjelder lademottakelighet og syklingslivslengde, takket være nye blylegeringer og unike kulladditiver. EFB Start-Stop bilbatteri egner seg for biler med Start-Stop-system,eventuelt i kombinasjon med bremsekraftgjenvinning og andre drivstoffbesparende funksjoner.

Fordeler
›› Høy lademottakelighet
›› 3 ganger så lang syklingslevetid som standardbatterier
›› Optimert for bruk i delvis ladet tilstand
›› Ideelle for små og mellomstore biler med Start-Stop-system og andre drivstoffbesparende funskjoner
›› Solid konstruksjon med høy sikkerhet
›› Kan monteres i motorrom
›› Er konsruert med den aller nyeste teknologien – godkjent av bilprodusenter
››Et begrenset antall batterityper dekker en stor del av bilparken
›› Lav selvutlading gir lang lagerholdbarhet

SØNNAK Maxximasx900

Exide Maxxima 900 er det batteri som gir den absolutt høyeste kaldstartstrøm og den beste lademottageligheten i forhold til batteriets størrelse og vekt. Ved hjelp av rekombinasjons-teknologien får vi et batteri med meget høy grad av sikkerhet, som kan anvendes i alle vinkler – til og med opp ned! Selv om det slås hull på batteriet vil man ikke få syrelekkasje, og batteriet vil fortsatt fungere!
Batteriets unike konstruksjon gir svært høy strøm over kort tid, og gir kjøretøyets startmotor svært høyt turtall slik at man lettere får start. Dermed belastes ikke batteriets totale energireserve så mye som tilfellet er med et standard batteri.

Fordeler 
›› Fire meget kraftige poler for tilkobling både på toppen og på framsiden
›› Individuelle sikkerhetsventiler for hver celle
›› Gitter av svært rene legeringer med bly og tinn gir svært lav egenutlading
›› Meget høy kompresjon i plategruppene gir ekstrem beskyttelse mot masseutfall
›› Spiralceller gir større totat plateoverflate og høyere startstrøm.

© 2019 Batteriservice As

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close