Hytteutstyr

Hytteutstyr fra Sunwind
(Klikk her for Sunwinds hjemmeside)

Er du en av de over 500 000 hytteeiere i Skandinavia uten innlagt strøm, vil du ha god nytte av våre produkter innen Energi, Gass, Varme og VVS.
Produktene og teknologien er tilgjengelig gjennom Sunwind, og vi kan tilby deg et utall av muligheter.

ENERGIENERGI:

Solstråler er ren energi og basis for alt liv på jorda. Selv gass, olje og kull er i bunn og grunn solenergi i konsentrert form. Med utstyr fra Sunwind kan du høste alt du trenger av energi fra sola, slik at ditt besøk på hytta vil gi deg komfort, rekreasjon og avkobling, selv om du ikke er tilknyttet det offentlige strømnettet. Du kan velge enten solcellepaneler som omsetter solstrålene direkte til ladestrøm til batteriene, eller en vindgenerator som lader batteriene når sola ikke skinner. Du kan også omforme 12V likestrøm til 230V vekselstrøm.
Vi leverer alt du trenger av:

 • Solcellepaneler
 • Regulatorer og batterier
 • Vindgeneratorer
 • Vekselrettere og ladere.
 • Armaturer, brytere, lamper etc
GASSGASS:

Fiske og fangst er populære fritidssysler, og ingenting er vel bedre enn å kunne tilberede viltet du selv har nedlagt. Men resultatet er avhengig av at råvarene kan oppbevares og tilberedes på best mulig måte. Utstyr fra Sunwind legger alt til rette for et perfekt måltid.
Gass er energi på boks, og er den perfekte energikilde for kjøling og matlaging. Sikkerheten er ivaretatt i vårt utvalg av høykvalitetsprodukter. Alle våre gass-produkter er beskyttet med tennsikring som stenger gasstilførselen om flammen slukker. Alle produkter er utstyrt med termostat og er selvfølgelig CE-godkjent. Alle kjøleskap er KFK-frie. Vi leverer alt du trenger av:

 • Kjøleskap og frysebokser
 • Komfyrer og kokebluss
 • Vannvarmere
 • Monteringsmateriell
VARMEVARME:Varm eller kald hytte? Du kan velge selv!
Ring opp Wallas-kaminen en dag eller to i forveien, og kom til deilig oppvarmet hytte. Sunwinds varmeprodukter, Zibro og Wallas, er i hver sin klasse det beste av hva dagens varmeteknologi kan tilby. Få andre kaminer brenner parafin så rent og økonomisk.
Sunwinds varmeprodukter betyr komfort, effektivitet og økonomi, som på alle måter kan konkurrere med innlagt strøm.
Vi leverer alt du trenger av:

 • Parafinkaminer Wallas og Zibro
 • Fjernstartere, tidsur og termostater.
 • Rør og koblinger.
VVSVVS:Hytteliv er friluftsliv, med lange turer i skog og mark, eller på fjell og vidde. Mye som får svetten til å sile og mange gode grunner til å ta seg en oppfriskende dusj.
Vi ønsker at du skal ha det bra på hytta.Et tilfredsstillende vannopplegg og toalettsystem er viktige komponenter i det gode hytteliv. Sunwinds produkter gir deg den grad av komfort du ønsker, og det gode hytteliv du fortjener.
Vi leverer alt du trenger av:

 • Vannpumper og filtre
 • Rørsett og kraner
 • Vaskeservanter
 • Dusjkabinetter
 • Biologiske hytteklosetter.

© 2019 Batteriservice As

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close